Mimo, że średni wiek człowieka uległ podwyższeniu od okresów naszych babć i prababć, to zdrowie pod działaniem zmian zachodzących w XXI wieku uległo pogorszeniu. W największym stopniu uniwersalnym zjawiskiem