co wykorzytywac w lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie niepotrzebnych. Priorytetowym celem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i eksploatowanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów.
lean”>wsparcie lean”>lean marketing
Także stosunki pracownicze w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.

Leave a Comment